Diller

Belgeler & Dökümanlar

YÜKSEK LİSANS FORMLARI*
Yüksek Lisans Danışman Talep Formu
Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Öneri Formu
Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Ders Formu
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu
Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Başlığı Değişiklik Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı
Yüksek Lisans Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
Yüksek Lisans Tez Çalışması Orjinallik Raporu
Yüksek Lisans Tez Konu Değişikliği Öneri Formu
Yüksek Lisans Seminer Sınav Tutanağı
 Yüksek Lisans Tez Çalışması Orjinallik Raporu
Ders Muafiyet Formu
Etik Kurul Beyannamesi
Etik Kurul Başvuru Formu

                                             *Gerektiğinde formların içerisindeki alanlar genişletilebilir.                                                                                                

                                                                                                   

DOKTORA FORMLARI*
Doktora Danışman Talep Formu
Doktora Danışman Değişikliği
Doktora Bilimsel Hazırlık Formu  
Doktora İkinci Danışman Öneri Formu
Doktora Seminer Sınav Tutanağı
Doktora Tez Öneri Formu
Doktora Tez Önerisi Tutanak Formu
Doktora Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyet Formu
Doktora Yeterlilik Başvuru Dilekçesi
Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu
Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı
Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu 
Doktora Tez Jüri Öneri Formu 
Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Raporu
Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu
Doktora Tez Başlığı Değişiklik Öneri Formu
DoktoraTez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı
Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı
Doktora Yayın Teslim Formu  
Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu 
Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu
Ders Muafiyet Formu
Etik Kurul Beyannamesi
Etik Kurul Başvuru Formu

                                            *Gerektiğinde formların içerisindeki alanlar genişletilebilir.                                                                                         

                                                                             

ESKİ FORMLAR
Başvuru ve Özgeçmiş Formu 
İlişik Kesme Belgeleri 
Tez Veri Formu 
Yüksek Lisans-Doktora Semineri
 
 
 
 
 
 
 

 

Türkçe