Diller

Enstitü Kurulu

Prof. Dr.  Ömer Osman UMAR Müdür                                                               

Doç.Dr.  Hasan ŞENER                   Müdür Yardımcısı                   

Doç.Dr. Süleyman İLHAN              Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Kenan PEKER                 İşletme

Prof. Dr. Ahmet YATKIN               Kamu Yönetimi

Prof.Dr. Ahmet AKSIN                  Tarih                                           

Prof. Dr. Adem TUTAR                  İslam Tarihi ve Sanatları

Prof.Dr. Ömer AYTAÇ                   Sosyoloji                                    

Prof. Dr. Ercan ALKAYA              Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed.

Prof. Dr. Saadettin TONBUL        Coğrafya                                   

Prof. Dr. Ahmet BURAN                 Türk Dili ve Edebiyatı             

Prof. Dr. Erkan YAR                       Temel İslam Bilimleri

Prof. Dr. Sami KILIÇ                      Felsefe ve Din Bilimleri

Prof.Dr. Mehmet AYGÜN               Batı Dilleri ve Edebiyatları

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN     İletişim Bilimleri

Doç.Dr. Erkan Turan DEMİRELSağlık Yönetimi

Doç.Dr. Yavuz DEMİRTAŞ               Müzik

Yrd.Doç.Dr. Cem AYDEN               Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Yrd.Doç.Dr. Murat GÖKALP        İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.Dr. Atilla YÜCEL             Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Yrd.Doç.Dr. Selim GÜNDÜZ         İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkçe