Diller

Misyon ve Vizyon

Misyon

 

Sosyal Bilimler alanında lisansüstü eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve yayın yapan, bir yükseköğretim kurumu olup; evrensel değerleri ve anlayışları benimsemiş, özgür düşünüp özgür davranabilen, kendine güvenli, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma yeteneğine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak ve yol gösterebilecek araştırmacı, uzman ve öğretim elemanı yetiştirmektir. 

Vizyon

 

Hızla gelişen ve değişen bilim ve araştırma dünyasında, değişen ihtiyaçlara anında ve yeterince cevap veren, gerekli araştırma alt yapı ve donanımlarına sahip müfredatı ve başarısı sürekli sorgulanabilir, şeffaf, esnek, dinamik, endüstri ile işbirliği içinde olan, dünyaya açık bir lisans üstü eğitim kurumu haline gelmek vizyonumuzdur.

Türkçe